Kroki ustanowienia nowego hasła

  • Wpisz swój adres e-mail, który jest zarejestrowany w systemie
  • Zostanie wysłany na niego link weryfikacyjny - kliknij go
  • Po kliknięciu zostanie wyświetlona strona z polem na nowe hasło
  • Po wpisaniu nowego hasła zostanie ono ustawione dla Twojego konta, oraz nastąpi automatyczne zalogowanie.
  • Hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków i powinno zawierać minimum jedną małą literę, jedną dużą, jedną cyfrę i jeden znak specjalny.

Podaj swój adres e-mail: